معنی و ترجمه کلمه garden cress به فارسی garden cress یعنی چه

garden cress


(گ.ش ).ترتيزک ،تره تيزک ،شاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها