معنی و ترجمه کلمه garden heiliotrope به فارسی garden heiliotrope یعنی چه

garden heiliotrope


(گ.ش ).سنبل الطيب ،نوعى سمنه ،خلفه ،حشفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها