معنی و ترجمه کلمه gargarism به فارسی gargarism یعنی چه

gargarism


گلو شويى ،غرغره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها