معنی و ترجمه کلمه garnetiferous به فارسی garnetiferous یعنی چه

garnetiferous


(مع ).لعل دار،داراى لعل ،موجد لعل ،لولا دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها