معنی و ترجمه کلمه garnishment به فارسی garnishment یعنی چه

garnishment


اخطارى که به شخصى که اموال ديگرى در يد او توقيف شده است ،حکم توقيف ،تزئين ،ارايش ،تامين خواسته ،حکم تامين مدعابه ،احضار شخص ثالث ،حکم توقيف
قانون ـ فقه : توقيف مال نزد شخص ثالث ،مى شود دائر بر اينکه حق تحويل اشيا يا نقود وى را به نامبرده ند ارد و بايد در محضر دادگاه حاضر شود و به ادعاى خواهان پاسخ دهد
علوم نظامى : توقيف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها