معنی و ترجمه کلمه garniture به فارسی garniture یعنی چه

garniture


)=embellishment(تزيين ،چاشنى ،مخلفات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها