معنی و ترجمه کلمه garrison forces به فارسی garrison forces یعنی چه

garrison forces


نيروهاى پادگانى
علوم نظامى : قواى پادگانى کليه يکانهاى مستقر در يک پايگاه يا منطقه يا تاسيسات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها