معنی و ترجمه کلمه garrison house به فارسی garrison house یعنی چه

garrison house


ساخلو مستقل ،پادگان مجزا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها