معنی و ترجمه کلمه garrison به فارسی garrison یعنی چه

garrison


محصور کردن ،پادگان ،ساخلو،مقيم کردن ،مستقر کردن
قانون ـ فقه : پادگان
علوم نظامى : حصار کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها