معنی و ترجمه کلمه garrote به فارسی garrote یعنی چه

garrote


)garotte(خفه سازى بطرز اسپانيولى ،اسباب ادم خفه کنى ،راهزنى بوسيله خفه کردن مردم ،شريان بند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها