معنی و ترجمه کلمه garrulously به فارسی garrulously یعنی چه

garrulously


از روى پرحرفى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها