معنی و ترجمه کلمه garryowen به فارسی garryowen یعنی چه

garryowen


مانور مهاجمى بافرستادن توپ هوايى( رگبى)
ورزش : مانور مهاجمى بافرستادن توپ هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها