معنی و ترجمه کلمه garter به فارسی garter یعنی چه

garter


بند جوراب ،کش جوراب ،(باحرف بزرگ )عالى ترين نشان انگليس بنام نشان بندجوراب ،بند زدن ،کش زدن( بپا يا به جوراب)
ورزش : بند يا کش جوراب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها