معنی و ترجمه کلمه gas absorption به فارسی gas absorption یعنی چه

gas absorption


تنفس گاز،جذب گاز
علوم مهندسى : مکش گاز
عمران : جذب گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها