معنی و ترجمه کلمه gas air mixture به فارسی gas air mixture یعنی چه

gas air mixture


علوم مهندسى : مخلوط بنزين و هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها