معنی و ترجمه کلمه gas blast switch به فارسی gas blast switch یعنی چه

gas blast switch


علوم مهندسى : کليد جريان گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها