معنی و ترجمه کلمه gas burette به فارسی gas burette یعنی چه

gas burette


علوم مهندسى : بورت گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها