معنی و ترجمه کلمه gas case hardening به فارسی gas case hardening یعنی چه

gas case hardening


علوم مهندسى : سخت گردانى پوسته گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها