معنی و ترجمه کلمه gas chamber به فارسی gas chamber یعنی چه

gas chamber


اطاق خرج ،اطاق گاز،محفظه اعدام با گاز
علوم نظامى : محفظه باروت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها