معنی و ترجمه کلمه gas compound به فارسی gas compound یعنی چه

gas compound


علوم مهندسى : ترکيب گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها