معنی و ترجمه کلمه gas compressor به فارسی gas compressor یعنی چه

gas compressor


علوم مهندسى : متراکم کننده هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها