معنی و ترجمه کلمه gas conduit به فارسی gas conduit یعنی چه

gas conduit


علوم مهندسى : مجراى گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها