معنی و ترجمه کلمه gas constant به فارسی gas constant یعنی چه

gas constant


علوم مهندسى : ثابت گاز
شيمى : ثابت گازها
علوم هوايى : ثابت گازها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها