معنی و ترجمه کلمه gas content به فارسی gas content یعنی چه

gas content


محتوى گاز،ظرفيت گاز
علوم مهندسى : حجم گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها