معنی و ترجمه کلمه gas cycle reactor به فارسی gas cycle reactor یعنی چه

gas cycle reactor


علوم مهندسى : راکتور با مدار گردش گازى مسدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها