معنی و ترجمه کلمه gas cylinder valve به فارسی gas cylinder valve یعنی چه

gas cylinder valve


علوم مهندسى : شير سيلندر گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها