معنی و ترجمه کلمه gas degeneration به فارسی gas degeneration یعنی چه

gas degeneration


علوم مهندسى : فساد تدريجى گازى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها