معنی و ترجمه کلمه gas density به فارسی gas density یعنی چه

gas density


چگالى گاز
علوم مهندسى : دانسيته گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها