معنی و ترجمه کلمه gas detector به فارسی gas detector یعنی چه

gas detector


علوم مهندسى : اشکارساز گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها