معنی و ترجمه کلمه gas engineering به فارسی gas engineering یعنی چه

gas engineering


علوم مهندسى : مهندسى گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها