معنی و ترجمه کلمه gas equation به فارسی gas equation یعنی چه

gas equation


علوم مهندسى : معادله گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها