معنی و ترجمه کلمه gas filled cable به فارسی gas filled cable یعنی چه

gas filled cable


علوم مهندسى : کابل گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها