معنی و ترجمه کلمه gas filled photocell به فارسی gas filled photocell یعنی چه

gas filled photocell


علوم مهندسى : فتوسل گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها