معنی و ترجمه کلمه gas filled tube به فارسی gas filled tube یعنی چه

gas filled tube


علوم مهندسى : لامپ تخليه گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها