معنی و ترجمه کلمه gas fired furnace به فارسی gas fired furnace یعنی چه

gas fired furnace


علوم مهندسى : کوره گازسوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها