معنی و ترجمه کلمه gas focusing به فارسی gas focusing یعنی چه

gas focusing


تمرکز با گاز( يونيده)
الکترونيک : تمرکز با گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها