معنی و ترجمه کلمه gas form natrural gas به فارسی gas form natrural gas یعنی چه

gas form natrural gas


بنزين از گاز طبيعى
علوم مهندسى : بنزين حاصله از گاز طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها