معنی و ترجمه کلمه gas generator به فارسی gas generator یعنی چه

gas generator


علوم مهندسى : مولد گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها