معنی و ترجمه کلمه gas governor به فارسی gas governor یعنی چه

gas governor


وسيله تنظيم گاز،ناظم گاز
علوم مهندسى : گاورنر گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها