معنی و ترجمه کلمه gas grid به فارسی gas grid یعنی چه

gas grid


علوم مهندسى : شبکه گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها