معنی و ترجمه کلمه gas grooves به فارسی gas grooves یعنی چه

gas grooves


علوم مهندسى : شيارهاى گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها