معنی و ترجمه کلمه gas hearth به فارسی gas hearth یعنی چه

gas hearth


کوره گازى
علوم مهندسى : اتشدان گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها