معنی و ترجمه کلمه gas inflation به فارسی gas inflation یعنی چه

gas inflation


علوم مهندسى : تورم گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها