معنی و ترجمه کلمه gas injection method به فارسی gas injection method یعنی چه

gas injection method


علوم مهندسى : روش تزريق گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها