معنی و ترجمه کلمه gas injection به فارسی gas injection یعنی چه

gas injection


تزريق بنزين
علوم مهندسى : پاشش بنزين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها