معنی و ترجمه کلمه gas jet pump به فارسی gas jet pump یعنی چه

gas jet pump


علوم مهندسى : پمپ گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها