معنی و ترجمه کلمه gas lamp o. light به فارسی gas lamp o. light یعنی چه

gas lamp o. light


علوم مهندسى : لامپ گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها