معنی و ترجمه کلمه gas law constant به فارسی gas law constant یعنی چه

gas law constant


شيمى : قانون ثابت گازها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها