معنی و ترجمه کلمه gas level gauge به فارسی gas level gauge یعنی چه

gas level gauge


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى سطح بنزين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها