معنی و ترجمه کلمه gas ligther به فارسی gas ligther یعنی چه

gas ligther


فندک گازى
علوم مهندسى : اتش زنه مخلوط گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها